Menu Zamknij

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2019

Stowarzyszenie Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologiczne PROSPECTUS informuje, iż w roku 2019 otrzymało darowizny na realizację swoich celów statutowych o łącznej kwocie: 2 650,00 zł
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za zaufanie oraz okazane wsparcie, bez którego nie byłoby możliwe pełne zrealizowanie naszych działań na rzecz społeczności lokalnych.

Darowizny na kolejne działania realizowane przez Stowarzyszenie można wpłacać na konto:
Bank PeKaO: SA: 22 1240 2614 1111 0010 7580 1196