Menu Zamknij

O nas

prospectus logo PNG

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby, którym bliskie są działania podejmowane na rzecz rodziny, edukacji, mediacji oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego i społecznego.

Nasza misja:

Naszą misją jest prowadzenie działań zmierzających do tworzenia przestrzeni do rozwoju osób, rodzin, organizacji

i instytucji oraz zapewnienie im możliwości otrzymania wsparcia w zakresie mediacji, edukacji oraz familiologii.

Nasze cele:

⦁ wspieranie rodzin oraz wspieranie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w pełnieniu ich podstawowych funkcji;

⦁ wspieranie rozwoju edukacji, wychowania, opieki, mediacji, familiologii oraz przeciwdziałania uzależnieniom

i patologiom społecznym oraz promowania aktywnego i zdrowego stylu życia;

⦁ obrona praw różnych grup społecznych oraz praw osób indywidualnych;

⦁ działalność na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych;

⦁ współpraca ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i biznesem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i wspierania rodziny;

⦁ podejmowanie działalności charytatywnej i opiekuńczej;

⦁ podejmowanie działań w obszarze pedagogiki, mediacji, profilaktyki, edukacji, psychoedukacji, kultury, zdrowia, turystyki, sportu i rekreacji;

⦁ pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu;

⦁ promocja i organizacja wolontariatu;

⦁ działalność badawcza, naukowa i wydawnicza ww. zakresach.

Nasze działania:

⦁ organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów rozwojowych, konferencji i seminariów naukowych

⦁ prowadzenie prac naukowo-badawczych

⦁ prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych

⦁ prowadzenie mediacji, konsultacji, poradnictwa

KRS: 0000698156

Zarząd:

Prezes Zarządu:

Prof. UR. dr hab. Urszula Gruca – Miąsik – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika,, pracownik badawczo-dydaktyczny UR, pedagog, trener, mediator.

Prezes Stowarzyszenia Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologicznego PROSPECTUS. Laureatka licznych nagród naukowych, m.in.: odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi – 2019, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 2007, wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej II stopnia. Medal za istotny wkład w rozwój oświaty i nauki w 2014 nadany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy i Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim. Uhonorowana tytułem Doctora Honoris Causa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy i Radę Naukową Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim – 2017.  Doceniona Nagrodą Kuratora Oświaty i Wojewody Podkarpackiego wraz z tytułem i statuetką „Nauczyciel wychowujący do wartości”, nagrodami Starosty Powiatu Rzeszowskiego,  dyrektora Zespołu Szkół w Tyczynie, nagrodą przyznawaną przez młodzież LO w Tyczynie „Mąż zaufania” i „Człowiek godny zaufania”, Członek międzynarodowego kolegium redakcyjnego cyklicznie wydawanych zbiorów prac naukowych Państwowego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Organizatorka i czynny uczestnik kilkunastu międzynarodowych naukowo-praktycznych konferencji „Aktualne problemy psychologii osobowości i relacji interpersonalnych” od 2009 r. na Ukrainie oraz kilkudziesięciu konferencji w Polsce. Recenzent prac naukowych oraz kierownik ze strony polskiej projektów naukowo-badawczych. Autorka wielu książek i artykułów naukowych. Odbyła staże naukowe w USA, Hiszpanii i szkolenia w Rumunii, Czechach, Belgii. Posiada liczne certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy poświadczające ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego, unijny trener trenerów do spraw opieki i wychowania, realizator Racjonalnej Terapii Zachowania, Szkoły dla rodziców i wychowawców, certyfikowany mediator przy Polskim Centrum Mediacji do spraw karnych, cywilnych, w procesie dla nieletnich i dodatkowo mediator oświatowy. Posiada 35 letni staż pracy jako pedagog praktyk. Członek MENSA International.

Zainteresowania: sprawiedliwość naprawcza, rozumowanie moralne. tajemnice mózgu, opieka i wychowanie oraz problematyka rodziny.

Motto życiowe: Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe.

Magdalena Klimiuk

Radosław Miąsik

Członkowie Stowarzyszenia:

mgr Magdalena Dec – pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego, animator.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB, Grupa PBE w Krakowie. Członek i certyfikowany Trener I stopnia PSPIA KLANZA. 

Na co dzień pracuje z różnymi grupami jako współwłaściciel, pedagog, profilaktyk, socjoterapeuta, trener i animator w Centrum Socjo – Pedagogicznym „Team” s.c. Ponieważ podstawą jej działania jest współpraca – współpracuje z różnymi firmami, organizacjami, i instytucjami, gdzie od roku 2012 opracowuje wnioski oraz realizuje działania warsztatowe, szkoleniowe, animacyjne. Autorka artykułów naukowych i broszur profilaktycznych. Jest współautorem i realizatorem licznych projektów i programów społecznych, edukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Interesuje się wieloma rzeczami a przede wszystkim ciągłym poszukiwaniem i poznawaniem nowych rzeczy, miejsc, ludzi. Lubi podróżować, aktywnie spędzać czas jeżdżąc rowerem, spacerując, chodząc po górach. Jej pasją są gry planszowe i towarzyskie. W swoich działaniach wykorzystuje to czym się również interesuje czyli pedagogikę fascynacji, żonglerkę oraz metody i techniki rozwijające zdolności poznawcze.

 
Motto życiowe: Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą! 

 mgr Małgorzata Grabek – pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego, animator.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB, Grupa PBE w Krakowie. Członek i certyfikowany Trener I stopnia PSPIA KLANZA.

Na co dzień pracuje z różnymi grupami jako współwłaściciel, pedagog, profilaktyk, socjoterapeuta, trener i nimator w Centrum Socjo – Pedagogicznym „Team” s.c. Ponieważ podstawą jej działania jest współpraca – współpracuje z różnymi firmami, organizacjami, i instytucjami, gdzie od roku 2012 opracowuje wnioski oraz realizuje działania warsztatowe, szkoleniowe, animacyjne. Autorka artykułów naukowych i broszur profilaktycznych. Jest współautorem i realizatorem licznych projektów i programów społecznych, edukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Interesuje się pedagogiką fascynacji, żonglerką, grami planszowymi, rozwojem osobistym i zdolności poznawczych. Często jeździ na rowerze i podróżuje, uwielbia aktywnie spędzać czas wolny, chodzić po górach i pracować z ludźmi.

Motto życiowe: Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą!

mgr Tomasz Chlebek – kancelista w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, pedagog, koordynator, wychowawca. Absolwent Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Prywatnie mąż oraz tato. Od 14 lat związany z wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz społeczną pracą z młodzieżą – wcześniej w Związku Młodzieży Wiejskiej a obecnie prowadzi Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Współpracy w Tyczynie. Ponadto Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Tyczyn. Rozpoczął prowadzenie badań dotyczących kolonii letnich i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Interesuje się sportem, muzyką, wędkarstwem, akwarystyką, polityką, współpracą międzynarodową, pracą z młodzieżą.

Motto życiowe: Efekty mobilizują do działania.