Menu Zamknij

Działania / Projekty

Szkoła Animatorów Lokalnych – Przestrzeń Inspiracji Społecznej
dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18+ z woj. podkarpackiego, które chcą w aktywny sposób zmieniać lokalną rzeczywistość przy jednoczesnym dążeniu do własnego rozwoju. W ramach projektu Uczestnicy bezpłatnie wezmą udział w:
– 160 – godzinnym cyklu szkoleń z zakresu:
  • kompetencji społecznych,
  • pozyskiwania funduszy,
  • nawiązywania współpracy z organizacjami, placówkami, itp.
  • organizacja eventów/ happeningów
  • i wiele innych zakresów tematycznych.
– coachingu w ramach budowania własnej ścieżki rozwoju – tworzeniu i przygotowywaniu własnych inicjatyw
  • otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne w realizacji własnej inicjatywy
– happeningach/eventach na rzecz lokalnych społeczności – interaktywnej konferencji podsumowującej działania w ramach projektu
  • poznają fantastycznych ludzi
  • nawiążą współpracę z innymi, NGO, instytucjami i biznesem
  • … i dużo by jeszcze wymieniać.

Za udział Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz wydarzeniach organizowanych w ramach projektu oraz bezcenne doświadczenie, kontakty i wspomnienia!

Rekrutacja odbywa się 2-etapowo:
I etap – wysyłanie zgłoszeń – do 21.09.2018 r.
II etap – rozmowy rekrutacyjne – do 30.09.2018 r.

 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ TERAZ! 

Kliknij tu!

SMEF Prospektus również realizuje projekt m.in. we współpracy z: